ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την προθεσμία λήξης υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου (παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω) με πάγια μηνιαία αντιμισθία στο ΑΠΘ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο