Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη συμμετοχή σε διεθνές πρόγραμμα πρακτικής άσκησης επί θεμάτων βιομηχανικής και διανοητικής ιδιοκτησίας

Αποδέκτες της παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης είναι:

  • όσοι/ες ολοκλήρωσαν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους στο ΑΠΘ (κάνοντας ένα απλό ΠΜΣ, ένα διατμηματικό ΠΜΣ ή ένα διιδρυματικό ΠΜΣ του ΑΠΘ) και πήραν το μεταπτυχιακό τους δίπλωμα εντός του ημερολογιακού έτους 2021, 2022 ή αρχάς του ημερολογιακού έτους 2023, και
  • όσοι/ες μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων τους στο ΑΠΘ (κάνοντας ένα απλό ΠΜΣ, ένα διατμηματικό ΠΜΣ ή ένα διιδρυματικό ΠΜΣ του ΑΠΘ) και εκκρεμεί η εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί (χωρίς απαραίτητα να έχει υποστηριχθεί) μέχρι τις 31.8.2023 το αργότερο.

Το Πανεπιστήμιό μας συμμετέχει από τον Φεβρουάριο 2021 στο πρόγραμμα Pan European Seal, το οποίο επιτρέπει στις ανωτέρω κατηγορίες φοιτητών/τριών να διενεργήσουν αμειβόμενη πρακτική άσκηση ενός έτους στον EPO (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, με έδρα το Μόναχο) ή στον EUIPO (Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα το Αλικάντε) από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Καλούνται όσοι/ες εκ των αποδεκτών της πρόσκλησης αυτής πήραν το βασικό τους πτυχίο με βαθμό τουλάχιστον 7,0/10,0 να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία προεπιλογής για τη διενέργεια πρακτικής άσκησης σε έναν από τους παραπάνω δυο Οργανισμούς. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει α) να συμπληρωθεί online το ερωτηματολόγιο στη διεύθυνση: Συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας και β) να αποσταλεί συμπληρωμένη η συνημμένη αίτηση στο pesauth@gmail.com μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου  2023, 23:59 μ.μ.

Η Επιτροπή του Πανεπιστημίου που διαχειρίζεται το πρόγραμμα, θα προβεί σε κατάρτιση δυο shortlists, μια για κάθε Οργανισμό, κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων που θα λάβει. Η αξιολόγηση διενεργείται σε 2 φάσεις. Στην πρώτη φάση αξιολογούνται τα βιογραφικά στοιχεία, και γίνεται η πρώτη επιλογή. Οι επιλεγέντες καλούνται σε συνέντευξη, επί τη βάσει της οποίας θα οριστικοποιηθεί η τελική λίστα των προτεινομένων προς τους αρμόδιους οργανισμούς. Όσοι/ες συμπεριληφθούν στις shortlists που θα καταρτίσει η Επιτροπή, θα κληθούν να υποβάλουν στη συνέχεια αίτηση στον Οργανισμό για τον οποίο θα έχουν προεπιλεγεί από την Επιτροπή. Όσοι/ες συμπεριληφθούν στις shortlists, δεν σημαίνει ότι θα κάνουν οπωσδήποτε άσκηση. Η τελική επιλογή θα γίνει από τους ίδιους τους Οργανισμούς υποδοχής των υποψηφίων ασκουμένων.

Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα Pan European Seal μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση jobs.epo.org/content/PanEuropeanSeal/?locale=en_GB για πρακτική άσκηση στον EPO, και https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1851 για πρακτική άσκηση στον EUIPO.

Εκ μέρους της Επιτροπής

Ιωάννης Κατσογιάννης

Πρόεδρος της επιτροπής

Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Χημείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο