Ανακοίνωση Πρυτανικών Αρχών ΑΠΘ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποχαιρετά τον διαπρεπή σεισμολόγο και εξέχον μέλος της οικογένειάς του, Ομότιμο Καθηγητή Βασίλειο Παπαζάχο

Οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους για την απώλεια ενός εξέχοντος μέλους της οικογένειας του ΑΠΘ, του διαπρεπούς σεισμολόγου και Ομότιμου Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Βασιλείου Παπαζάχου.

Ο Βασίλειος Παπαζάχος υπηρέτησε με ήθος, συνέπεια και αφοσίωση την επιστήμη του και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Διετέλεσε πρώτος Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας επί τρεις θητείες (1982-1987) και συνέβαλε στη συγκρότηση ερευνητικών ομάδων στον Τομέα Γεωφυσικής του Τμήματος. Ίδρυσε και διετέλεσε Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) από το 1983 με ανανέωση έξι φορές της θητείας του. Έχει συμβάλει στη διαμόρφωση αντισεισμικής πολιτικής και καθημερινής ενημέρωσης με την ίδρυση δικτύων σεισμογράφων (1980) και επιταχυνσιογράφων (1979) καθώς και στη σύνταξη του αντισεισμικού κανονισμού της Ελλάδας. Ο κεντρικός σεισμολογικός σταθμός του ΑΠΘ καθώς και οι περιφερειακοί σταθμοί του αποτέλεσαν το πρώτο τηλεμετρικό σεισμολογικό δίκτυο στον ελληνικό χώρο.

Το όνομά του έχει συνδεθεί στενά με τη Θεσσαλονίκη και τους κατοίκους της με τον μεγάλο σεισμό του 1978.

Ως επιστήμονας και πανεπιστημιακός δάσκαλος, αφήνει ως παρακαταθήκη τόσο το υψηλοτάτου επιπέδου επιστημονικό του έργο όσο και τους μαθητές και συνεχιστές του.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο