Πληροφορούμε ότι ανακοινώθηκε σήμερα 04-12-2017 ο Τρίτος Πίνακας Εισδοχής για τις Φοιτητικές Εστίες. Οι εισακτέοι στις ΦΕΘ μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στην Εστία από τις 06-12-2017 έως και τις 20-12-2017, από 08:00 - 14:00, εργάσιμες ημέρες.

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 04/12/2017 @ 12:36