Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής Α.Θ. (http://anti-corruption.law.auth.gr/), διοργανώνει εντατικό θερινό σχολείο διάρκειας 8 ημερών, με θέμα “Recent developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”.

Το θερινό σχολείο θα λάβει χώρα στις 4-12 Ιουλίου 2018 στην Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα εστιάζει στις σύγχρονες εξελίξεις βασικών ζητημάτων για την καταπολέμηση της διεθνούς απάτης, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των διεθνών και ευρωπαϊκών μηχανισμών και διαδικασιών καταπολέμησης της απάτης κλπ. Οι πρόσφατες εξελίξεις που θα συζητηθούν θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη νέα Οδηγία για την απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, το νέο Κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την 4η Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία τέθηκε σε ισχύ πρόσφατα, καθώς και την πρόταση τροποποίησης αυτής, κ.λπ.

Μεταξύ των εισηγητών περιλαμβάνονται οι:

Prof. Lorena Bachmaier Winter, Complutense University, Madrid/ St. Louis University, USA

Ass. Prof. Pedro Caeiro, University of Coimbra, Portugal

Dr. Peter Csonka, Head of Unit (Criminal Law) at European Commission DG Justice

Prof. Thomas Elholm, University of Southern Denmark

Prof. Sabine Gless, University of Basel, Switzerland

Prof. Maria Kaiafa-Gbandi, Aristotle University Thessaloniki, Greece

Prof. Valsamis Mitsilegas, Queen Mary London,UK

Prof. Helmut Satzger, LMU University Munich, Germany

Ass. Prof. Walther, Université de Lorraine, France

Προσφέρεται ειδική τιμή διδάκτρων “early bird” για όλους όσους δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 22 Απριλίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου: http://anti-corruption.law.auth.gr/el/anti-corruption/7182.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 15 Ιουνίου 2018.

Περιμένουμε με χαρά να σας γνωρίσουμε από κοντά!

Προέλευση Ανακοίνωσης Νομική Σχολή στις 31/05/2018 @ 16:10