Ανακοίνωση για την παραλαβή των σημάτων για τα οχήματα φοιτητών

Στο πλαίσιο της ετήσιας ανανέωσης των σημάτων για τα οχήματα φοιτητών ανακοινώνεται ότι η παραλαβή τους θα γίνεται ως ακολούθως:

  • Οι φοιτητές που το επίθετό τους αρχίζει από "Α" έως και "Ο" μπορούν να παραλαμβάνουν τα σήματα από σήμερα Δευτέρα 12.02.2018 και όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00-12.00, από το Γραφείο Κίνησης του ΑΠΘ.
  • Για τους φοιτητές που το επίθετό τους αρχίζει από "Π" έως "Ω", θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση εντός του μήνα.

Η παραλαβή θα γίνεται με την επίδειξη της πρωτότυπης Άδειας Κυκλοφορίας του οχήματος και εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι:

- Αντίγραφο Ακαδημαϊκής ταυτότητας ή Βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής.
- Αντίγραφο Άδειας οδήγησης.
- Αντίγραφο Άδειας κυκλοφορίας οχήματος (στο όνομα του φοιτητή).
  Εάν το όχημα είναι στο όνομα γονέα ή συζύγου, θα πρέπει να έχει προσκομιστεί και αποδεικτικό έγγραφο της συγγενικής σχέσης (πχ αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του φοιτητή, Ληξιαρχική πράξη γάμου, κ.ά.).

Δεν έχουν εκδοθεί σήματα για όσους φοιτητές κατέθεσαν αίτηση χωρίς αντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στην ιστοσελίδα του Γραφείου Κίνησης (https://www.auth.gr/office/624), υπάρχει λίστα με τα ονόματα των φοιτητών που η αίτησή τους είναι σε εκκρεμότητα. Η έκδοση των σχετικών σημάτων θα γίνει μετά την κατάθεση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Τέλος, ανακοινώνεται ότι η είσοδος στην Πανεπιστημιούπολη από 10/3/2018 θα επιτρέπεται ΜΟΝΟ στους κατόχους σήματος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας με το Γραφείο Κίνησης: 2310-996832 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).
 

Από τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης