Σήμερα 14-03-2018 αναρτήθηκε ο Τέταρτος Πίνακας Εισδοχών στις Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης. Οι δικαιούχοι μπορούν να προσέλθουν και να πραγματοποιήσουν την εγγραφή στην Εστία από αύριο 15-03-2018 έως τις 29-03-2018 από τις 08:00 - 14:00, εργάσιμες ημέρες. Εάν δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο χρονικό αυτό διάστημα τα δωμάτια θα δοθούν στους επόμενους αιτούντες του πίνακα κατάταξης ανά κατηγορία.

Προέλευση Ανακοίνωσης Φοιτητικές Εστίες στις 14/03/2018 @ 14:53