Όσοι/ες κάτοχοι  πιστοποίησης γλωσσομάθειας  επιπέδου Γ2 επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Διδακτικής Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ για την απόκτηση επάρκειας διδασκαλίας σύμφωνα με το ΦΕΚ324/8.2.2017, μπορούν  να ενημερωθούν από τη σχετική ανακοίνωση  http://prodi.del.auth.gr/

Προσοχή! Το πρόγραμμα απευθύνεται αυστηρά και μόνο σε όσους/ες έχουν καταθέσει στο ΥΠΠΕΘ αίτηση για απόκτηση επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών από 26/3/2014 μέχρι και 8/2/2017.

Προέλευση Ανακοίνωσης Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στις 17/05/2018 @ 12:25