Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Φιλοσοφική Σχολή

Ανθούλα Βηδενμάιερ

Ευμορφία Μακεδονοπούλου

+30 2310995237, 991384, 995241

info@del.auth.gr

 • Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας  και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1960 και αποτελεί ένα από τα οκτώ Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου.

  Κύρια αντικείμενα του Τμήματος είναι:

  • Η απόκτηση βασικής επιστημονικής γνώσης στο ευρύ πεδίο της Γλωσσολογίας και η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών και φοιτητριών να χρησιμοποιούν τις γνώσεις αυτές στη θεωρητική και εμπειρική γλωσσολογική έρευνα.
  • Η πολιτισμική και πολιτιστική θεώρηση του γερμανόφωνου χώρου με βάση την κριτική, μεθοδολογική και ιδεολογική προσέγγιση της λογοτεχνίας του και του πολιτισμού του  διαχρονικά, συχνά και με παράλληλη συγκριτική θεώρησή τους με  αντίστοιχα ελληνικά,  αλλά και άλλα ξενόγλωσσα πεδία.
  • Η θεωρητική, πρακτική και παιδαγωγική προετοιμασία των φοιτητών, τόσο με συμβατικές μορφές εκπαίδευσης όσο και με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, για τη διδασκαλία της  γερμανικής ως ξένης γλώσσας, καθώς και για τη μεταφραστική διαδικασία.

  Στόχος του Τμήματος είναι η δημιουργία νέων επιστημόνων με άριστη και σε βάθος γνώση των αντικειμένων του Τμήματος, ώστε να κατέχουν αφενός τα απαραίτητα εφόδια για τη διδασκαλία της γερμανικής ως ξένης γλώσσας, αφετέρου ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, κριτική ικανότητα και κατάλληλο μεθοδολογικό πλαίσιο για έρευνα σε ανώτερο επίπεδο σπουδών, αλλά και διεπιστημονικά. Iδιαίτερη έμφαση δίνεται ακόμα στην εξοικείωση με διαπολιτισμικά περιβάλλοντα. Η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής των γραπτών εργασιών και εξετάσεων είναι ως προς το πλείστον η γερμανική.

  Το Τμήμα προσφέρει:

  • Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών τετραετούς φοίτησης δύο κατευθύνσεων: Γλωσσολογίας-Διδακτικής και Λογοτεχνίας-Πολιτισμού.
  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) δύο κατευθύνσεων: Γλωσσολογίας-Διδακτικής και Λογοτεχνίας και Πολιτισμού. Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε δύο κύκλους : α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, που απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του διετούς πρώτου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών και β. Διδακτορικό Δίπλωμα, που απονέμεται μετά την επιτυχή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

  Βασικό εργαλείο για τη σύγχρονη και έγκυρη μελέτη και διερεύνηση όλων των παραπάνω αποτελεί η πολύ καλά ενημερωμένη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Στο θεσμοθετημένο Εργαστήριο «Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών» του Τμήματος διεξάγεται συστηματική έρευνα και μελέτη ερευνητικών αντικειμένων που έχουν ως αφετηρία τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του Τμήματος και προσεγγίζονται διεπιστημονικά.

  Το Τμήμα συμμετέχει ενεργά σε διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, σε προγράμματα επιμόρφωσης στο πλαίσιο των γνωστικών του αντικειμένων σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και σε προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ/ΕΣΠΑ, έχει έντονη επαφή και συνεργασία με γερμανόφωνα πανεπιστήμια και με επιστήμονες γερμανικών επιστημονικών μονάδων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με συχνή ανταλλαγή φοιτητών, διδασκόντων και ερευνητών και μετάκληση υψηλού επιπέδου επιστημόνων για διαλέξεις και σεμινάρια στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.

  • Η γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στο δεύτερο όροφο του κτιρίου διοίκησης και δέχεται τους φοιτητές καθημερινά 12.00 - 13.00 από τις θυρίδες.

   Γραμματέας: Ευμορφία Μακεδονοπούλου

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310 995237, 991384, 995241

   Email: info@del.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

  • Γεώργιος Κατσίκας

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Ευμορφία Μακεδονοπούλου
  • Ελένη Κορίτσα
  • Αγγελική Εμμανουηλίδου
  • Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας
  • Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών Εφαρμογών
  • Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Η βιβλιοθήκη του Τμήματος στεγάζεται στον 3ο όροφο του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, γραφείο 314. Η βιβλιοθήκη έχει περίπου 17.000 βιβλία και έντυπα (υλικό που έχει απομείνει στη βιβλιοθήκη μας μετά την απόσυρση 5.300 περίπου τόμων στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.), τα οποία καλύπτουν κυρίως τους τομείς της Λογοτεχνίας, Πολιτισμού, Γλωσσολογίας, Μεθοδολογίας-Διδακτικής, Μετάφρασης. Υπάρχουν ακόμα βιβλία για Φιλοσοφία και Ψυχολογία καθώς και πληροφοριακό υλικό, εγκυκλοπαίδειες, βιβλιογραφίες. Παρέχονται όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το Σύστημα Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. Η συλλογή της βιβλιοθήκης διαχειρίζεται από το βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα HORIZON όπως και όλου του συστήματος βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.

  Τέλος, παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες σάρωσης εγγράφων και υπηρεσίες φωτοτύπησης και εκτύπωσης σε καθορισμένες τιμές.

  Διευθυντής/Διευθύντρια:
  Ιωάννα Τσακίρη, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

  Διοικητικό προσωπικό:
  Ελένη Κορίτσα

  Τηλέφωνο: +30 2310 997558, +30 2310 997548

  Email: itsakiri@del.auth.gr, ekoritsa@del.auth.gr
  URL: http://www.del.auth.gr/el/tmhma/genikes-plirofories/vivliothiki

  Διεύθυνση:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Φιλοσοφική Σχολή
  Βιβλιοθήκη Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας|
  Παλαιό Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής
  3ος όροφος, Γραφείο 314
  Πανεπιστημιούπολη
  54124 Θεσσαλονίκη

 • Η νησίδα Η/Υ στεγάζεται στο χώρο της βιβλιοθήκης, στην αίθουσα 314 στον 2ο όροφο του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής. Αποτελείται από 24 υπολογιστές, ένα bοok scanner, ένα φωτοτυπικό – εκτυπωτή – δικτυακό scanner και δυνατότητα σύνδεσης και άλλων υπολογιστών μέσω ασύρματου δικτύου. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη για τους φοιτητές του Τμήματος στο ωράριο της βιβλιοθήκης.

  Τέλος, παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες σάρωσης εγγράφων και υπηρεσίες φωτοτύπησης και εκτύπωσης σε καθορισμένες τιμές.

  Υπεύθυνος/η:
  Γεώργιος Κατσίκας, Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

  Διεύθυνση:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Φιλοσοφική Σχολή
  Νησίδα Η/Υ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
  Παλαιό Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής
  3ος όροφος  Γραφείο 314
  Πανεπιστημιούπολη
  54124 Θεσσαλονίκη

  Τηλέφωνο: +30 2310 997561
  Email: geokats@del.auth.gr
  URL: http://www.del.auth.gr/

 • 1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2014
  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014,  ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη), οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

  2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016
  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας για τα γνωστικά αντικείμενα:

  “Γερμανική και Συγκριτική Γραμματολογία”
  “Διδακτική Μεθοδολογία της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας”
  “Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία”
  “Θεωρία και Πρακτική της Λογοτεχνικής Μετάφρασης Γερμανικά – Ελληνικά”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (12-2-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

  3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2938/23- 1 – 2017
  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2938/23- 1 – 2017 τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό  2922/12-2-2016) σχετικά με την έγκριση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος για τα γνωστικά αντικείμενα:

  “Γερμανική και Συγκριτική Γραμματολογία”
  “Διδακτική Μεθοδολογία της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας”
  “Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία”
  “Θεωρία και Πρακτική της Λογοτεχνικής Μετάφρασης”

  και ενέκρινε τα τροποποιημένα μητρώα για τα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα.

  Επίσης, στην ίδια συνεδρίαση ενέκρινε το μητρώο:

  “Διδακτική των γλωσσών με έμφαση στη γερμανική γλώσσα”.

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (23-1-2019), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο