3η Θερινή Συνάντηση Σημειωτικής | Δηλώσεις Συμμετοχής

Το Εργαστήριο Σημειωτικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ελληνική Σημειωτική Εταιρία διοργανώνουν την 3η Θερινή Συνάντηση Σημειωτικής αφιερωμένη στη σημειωτική της Οπτικής Επικοινωνίας με έμφαση στις Εικαστικές και Εφαρμοσμένες Τέχνες. Η φετινή Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του American College of Thessaloniki (Ανατόλια) στη Θεσσαλονίκη, από 2 έως 8 Ιουλίου 2018 και τελεί υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ.

Η Συνάντηση απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Καλλιτεχνικών Σχολών, καθώς και σε αποφοίτους των παραπάνω Σχολών οι οποίοι εργάζονται ή έχουν εργαστεί στους τομείς της οπτικής επικοινωνίας, της διαφήμισης, της δημοσιογραφίας, των τεχνών και του πολιτισμού. Ο ανώτερος αριθμός των συμμετεχόντων είναι τα 30 άτομα.

Το πρόγραμμα της Συνάντησης συνδυάζει 11 εισηγήσεις και 4 καθοδηγούμενες από τους εισηγητές ομαδικές συναντήσεις ανοιχτής συζήτησης, ενώ, με την ολοκλήρωσή του δίνονται βεβαιώσεις συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν (στο ekourdis@frl.auth.gr) αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό έως την Κυριακή 10 Ιουνίου, και θα ειδοποιηθούν για την αποδοχή τους το αργότερο μια εβδομάδα μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

Τα τέλη συμμετοχής στη Θερινή Συνάντηση είναι € 120 και καταβάλλονται από τους εκπαιδευόμενους στον ειδικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ., σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προθεσμίες που θα αναφέρονται στην επιστολή αποδοχής τους.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Θερινής Συνάντησης θα ανακοινωθεί προσεχώς στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Σημειωτικής ΑΠΘ (http://www.semiolab.eu/gr/).

3η Θερινή Συνάντηση Σημειωτικής

Οπτική Επικοινωνία: Εικαστικές και Εφαρμοσμένες Τέχνες

Θεσσαλονίκη, 2 - 8 Ιουλίου 2018

 

Για το Εργαστήριο Σημειωτικής

Ευάγγελος Κουρδής

Αναπληρωτής Διευθυντής Εργαστηρίου Σημειωτικής Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ

Συνημμένα αρχεία