Ανακοίνωση για παράταση εγγραφών στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής μας για την έκδοση καρτών σίτισης, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών παρατείνεται μέχρι 31.10.2018.   Η προθεσμία ισχύει και για τους πρωτοετείς φοιτητές.

Η έκδοση κάρτας σίτισης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της ΠΦΛ και τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών μας .

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΦΛ / 28.9.2018