Το Διατμηματικό Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ειρήνη με τίτλο "Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα: διεπιστημονικές προσεγγίσεις" της Έδρας UNESCO του Α.Π.Θ. συμπληρώνει φέτος 26 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Στο πρόγραμμα δίδαξαν μέχρι τώρα περισσότερα από 170 μέλη Δ.Ε.Π. από όλα σχεδόν τα Τμήματα του Α.Π.Θ. και άλλων Πανεπιστημίων της χώρας (Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Ιωαννίνων, Αιγαίου, Δημοκρίτειο Πανεπ. Θράκης), καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών (UNESCO, UNICEF) και ΜΚΟ (Γιατροί του Κόσμου, Γιατροί χωρίς Σύνορα, Διεθνής Αμνηστία, Άρσις).

Συνημμένο το Πρόγραμμα μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2019.

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης Έδρα UNESCO / Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη στις 28/01/2019 @ 12:07