Πρόσκληση στη Συνάντηση Εργασίας (Workshop) με θέμα «Changing Citizens' Life Quality in the Urban Environment: Disseminating and Applying BlueHealth Results to Thessaloniki Stakeholders»

Stakeholder Workshop on BlueHealth Features

“Changing Citizens' Life Quality in the Urban Environment: Disseminating and Applying BlueHealth Results to Thessaloniki Stakeholders”

Πρόσκληση στη Συνάντηση Εργασίας (Workshop) στα πλαίσια του προγράμματος “BlueHealth Horizon2020” από τον Καθηγητή Δημοσθένη Σαρηγιάννη και το  Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής - ΕnveLab, με θέμα «Changing Citizens' Life Quality in the Urban Environment: Disseminating and Applying BlueHealth Results to Thessaloniki Stakeholders» που θα διεξαχθεί στις 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:00 - 20:00 στο ΚΕΔΕΑ (Αμφιθέατρο Ι).  

Η πλειοψηφία του πληθυσμού της Ευρώπης, ζει σε αστικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από εσωτερικές πλωτές οδούς και παράκτια περιθώρια. Το πρόγραμμα «BlueHealth» Horizon2020 ερευνά πώς αυτά τα περιβάλλοντα μπορούν να επηρεάσουν την προαγωγή της υγείας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με τις κοινότητες, τους δήμους, τους οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να διασφαλίσει ότι τα ευρήματά τους είναι εστιασμένα και συναφή (https://bluehealth2020.eu/). Στο πρόγραμμα, συνεργάζονται εταίροι από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Εσθονία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ελλάδα, τις Κάτω Χώρες και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το πρόγραμμα «BlueHealth» ξεκίνησε το 2016 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2020.

Στόχος του συγκεκριμένου Workshop, είναι να προσδιορίσει τις δυνατότητες της πόλης της Θεσσαλονίκης όσον αφορά τους αστικούς ¨μπλέ¨ χώρους και τις μελλοντικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών. Παράλληλα, αποσκοπεί στο να προσδιορίσει τις πιο σχετικές παγκόσμιες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές τάσεις μέσα από τις δικές σας εισηγήσεις και να διερευνίσει, σε τοπική κλίμακα, τις πιθανές επιπτώσεις τους στη Θεσσαλονίκη.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που θα παρουσιαστούν  για την ανάπτυξη σεναρίων – σχεδίων (case studies) για την πόλη της Θεσσαλονίκης σχετικά με τους αστικούς ¨μπλέ¨ χώρους και την υγεία, τα οποία μελλοντικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα ή ενδιαφερόμενο. Τα σενάρια-σχέδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μελλοντικά πλάνα  (στην περίπτωση αυτή για ένα υγιές "μπλε" περιβάλλον) και να προσδιορίσουν τις δυνατότητες για επιτυχημένες παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη.

Μέχρι στιγμής έχουν διοργανωθεί Workshops στο Άμστερνταμ, το Πλίμουθ, τη Βαρκελώνη και το Ταλίν και θα συμπληρωθούν με τη Θεσσαλονίκη και το Μάλμε. Τα αποτελέσματα επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ πόλεων όσον αφορά τις φιλοδοξίες του BlueHealth και τις σχετικές τάσεις και τη δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων της μελέτης περιπτώσεων (case studies).

    Με τιμή,

     Καθ. Δημοσθένης Α. Σαρηγιάννης

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Δημοσθένης Σαρηγιάννης
Τ: 
2310 99 4562
Συνημμένα αρχεία