ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΏΝ ΑΡΧΩΝ του ΑΠΘ

Οι Πρυτανικές Αρχές συγχαίρουν θερμά τον καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ κ. Περικλή Μήτκα για την επιλογή του στη θέση του πρώτου Προέδρου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και τον καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ κ. Ορέστη Καλογήρου για την επιλογή του στη θέση του Προέδρου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

Η πρόταση επιλογής εκ μέρους της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των δύο διακεκριμένων συναδέλφων τιμά ιδιαιτέρως την Πανεπιστημιακή μας κοινότητα και αποτελεί αναγνώριση, για μία ακόμη φορά, της προσφοράς, αλλά και της δυναμικής πορείας του ΑΠΘ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους.

 

Οι Πρυτανικές Αρχές  του ΑΠΘ