Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή", Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ - MSc in Human Reproduction

 
Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
για το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ
"Ανθρώπινη Αναπαραγωγή" (MSc in Human  Reproduction).

Για πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  http://humrepro.med.auth.gr/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/aristotle-university-msc-in-human-reproduction-9856851aa
 
New MSc in Human Reproduction at the Aristotle University of Thessaloniki.

For further information, please, visit the website http://humrepro.med.auth.gr/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/aristotle-university-msc-in-human-reproduction-9856851aa
and contact MSc secretariat at info-humrepro@auth.gr

Συνημμένα αρχεία