Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Παιδαγωγικής Σχολής (Τμήματα: Τ.Ε.Π.Α.Ε. & Π.Τ.Δ.Ε.) για την προμήθεια μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των μαθημάτων μουσικής αγωγής των Τμημάτων

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
1 840ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 6 Ιούνιος, 2019 - 14:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 991290
Φαξ: 
2310995061