Παιδαγωγική Σχολή

Αθανάσιος Αϊδίνης, Καθηγητής (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

+30 2310995062, 991290

info@educ.auth.gr

 • Η Παιδαγωγική Σχολή, μία σχετικά νέα Σχολή, αποτελείται από δύο τμήματα: το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) και το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Π.Α.Ε.). 

  Η Παιδαγωγική Σχολή ιδρύθηκε το 1989 με βάση το Π.Δ. 450/30-8-1989 (ΦΕΚ τ. Α΄αρ. 196/8-9-1989) και σ’ αυτήν εντάχθηκαν τα Παιδαγωγικά Τμήματα α) Δημοτικής Εκπαίδευσης και β) Νηπιαγωγών, που ιδρύθηκαν με το άρθρο 46 του Ν.1268/1982.

  Στο μεταξύ οι παλιές, διετούς φοίτησης, Παιδαγωγικές Ακαδημίες άρχισαν σταδιακά να καταργούνται. Τα Παιδαγωγικά Τμήματα που τις αντικατέστησαν είναι τετραετούς φοίτησης.

  Με βάση το ΠΔ 320/1983 η αποστολή των Παιδαγωγικών Τμημάτων καθορίστηκε ως εξής:

  • να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα,
  • να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία,
  • να συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της Εκπαίδευσης σε ο,τι αφορά σε ζητήματα Παιδαγωγικής
  • να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει.

  Στα χρόνια της λειτουργίας της, η Σχολή έχει μια συνεχή, σταθερή και έντονη δραστηριότητα τόσο στο επίπεδο της διδασκαλίας και της έρευνας, όσο και ευρύτερα, με τη συμμετοχή της στο δημόσιο εκπαιδευτικό διάλογο, αλλά και σε ποικίλα κοινωνικά ζητήματα.
            

  Η Παιδαγωγική Σχολή στεγάζεται στον Πύργο,  επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, απέναντι από τη Φοιτητική Λέσχη, καθώς και στο κτιριακό συγκρότημα επί της  οδού Αρχαιολογικού Μουσείου 29.

Μετάβαση στο περιεχόμενο