Προμήθεια εξήντα (60) καρεκλών για την αίθουσα μουσικής της Π.Φ.Λ. του Α.Π.Θ.”

Στο πλαίσιο της απόφασης της 1183/18.06.2019 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ. και αναφορικά με την δέσμευση (αρ.65/11-06-2019) ποσού 1.506,60 Ευρώ για  προμήθεια εξήντα (60) καρεκλών για την αίθουσα μουσικής της Π.Φ.Λ.του Α.Π.Θ.. μετά από  το πρωτογενές αίτημα ( ΑΔΑΜ : 19REQ005095847) του Προϊσταμένου του Τμήματος Συντήρησης  και  Λειτουργίας Εγκαταστάσεων και αφορά τον Κ.Α.Ε. 7111Α (Προμήθεια επίπλων), παρακαλούμε όπως καταθέσετε συνολική οικονομική προσφορά για την προμήθεια:

ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ : Τεμ 60

Τεxνικά χαρακτηριστικά:

 Μεταλλικός Σκελετός με 4 πόδια, χωρίς μπράτσα.

 Υφασμάτινο κάθισμα και πλάτη.

 Διαστάσεις, Π470mm, Β420mm, Υ820mm περίπου.

 Ύψος πλάτης, 350mm περίπου.

 Στοιβαζόμενες.

Μέγιστο βάρος χρήστη τουλάχιστον 110kg

 Εγγύηση, τουλάχιστον 3 έτη.

CPV - 39113000-7- Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες

Το προϋπολογισθέν/ανώτατο κόστος της συνολικής προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των €1.215,00 προ ΦΠΑ.

Παρακαλούμε όπως οι οικονομικές προσφορές κατατεθούν στο επισυναπτόμενο έντυπο Οικονομικών Προσφωρών στην Γραμματεία της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο έως και τις 12:00  15/7/2019.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
1 215ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 15 Ιούλιος, 2019 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία