Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπηρεσίας εκτίμησης ενός ενιαίου ημιυπόγειου χώρου

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πρόκειται να αναθέσει την υπηρεσία εκτίμησης ενός ενιαίου ημιυπόγειου χώρου (αποθήκη), μικτού εμβαδού 190 τ.μ. κειμένου επί των οδών Φαέθωνος - Αβδήρων – Καλαβρύτων στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης, σε πιστοποιημένο εκτιμητή, προκειμένου να καθοριστεί η αντικειμενική και η αγοραία αξία του ακινήτου.

Η προϋπολογισθείσα αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 400 €.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο εντός 5 ημερών από την ανάρτηση στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Προϋπολογισμού – Απολογισμού, Κτίριο Διοίκησης, ΤΚ 54124, Θεσσαλονίκη.

Η έκθεση εκτίμησης πρέπει να υποβληθεί εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την κ. Ευγενία Ακριτίδου στο τηλ: 2310 995136.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
400ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 13 Νοέμβριος, 2019 - 15:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία