Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για την υποστήριξη έκτακτων αναγκών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τις ανάγκες του Τμήματος Μαθηματικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/5-8-2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθ. ΦΕΚ 55/11-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου "κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού" και του άρθρου 27 της αριθ. 64/14-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19",

προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για την υποστήριξη έκτακτων αναγκών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τις ανάγκες του Τμήματος Μαθηματικών. 

Αντικείμενο προμήθειας:

1) Πέντε (5) καμερών εγγράφων,

2) Τριάντα (30) ψηφιακών γραφίδων και ταμπλετών,

3) Είκοσι (20) καμερών υψηλής ανάλυσης Web camera,

4) Πέντε (5) Δεικτών παρουσιάσεων ασύρματης σύνδεσης,

5) Είκοσι (20) σετ ενσύρματων ακουστικών κεφαλής με μικρόφωνο,

συνολικού προϋπολογισμού (με Φ.Π.Α.) €6.150,00.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4-5-2020

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
6 150ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 8 Μάιος, 2020 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310996871
Φαξ: 
2310996907