Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κλινικών του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/8-8-2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθ. ΦΕΚ 55/11-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου "κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’ και του άρθρου 27 της αριθ. 64/14-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19’’,

προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κλινικών του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ. 

Αντικείμενο προμήθειας:

1) Δέκα (10) Συσκευές καθαρισμού αέρα για μικρές Κλινικές, και

2) Πέντε (5) Συσκευές καθαρισμού αέρα για μεγάλες Κλινικές,

συνολικού προϋπολογισμού €3.500,00 χωρίς Φ.Π.Α. (με Φ.Π.Α. €4.340,00).

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ

 

 

 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
4 340ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 12 Ιούνιος, 2020 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310996871
Φαξ: 
2310996907