Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κλινικών του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/8-8-2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθ. ΦΕΚ 55/11-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου "κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’ και του άρθρου 27 της αριθ. 64/14-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19’’,

προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κλινικών του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ. 

Αντικείμενο προμήθειας:

Σύστημα χειρουργικής αναρρόφησης με ισχυρό μοτέρ για μεταφορά των λυμάτων από τα στόμια απευθείας στην κεντρική αποχέτευση, με διαχωριστή αέρα/νερού για συνεχή χρήση για μία (1) οδοντιατρική καρέκλα (20 τεμάχια).

Συνολικός προϋπολογισμός €17.500,00 χωρίς Φ.Π.Α. (με Φ.Π.Α. €21.700,00).

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
21 700ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 12 Ιούνιος, 2020 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310996871
Φαξ: 
2310996907