ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΑΧΥΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΑΠΘ

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια δύο ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΑΧΥΜΕΤΡΩΝ.

Θέση

Μουσείο Εκμαγείων, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Ελλάδα
Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
80ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 23 Σεπτέμβριος, 2020 - 14:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία