ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί,  σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια υλικών προστασίας βιβλίων.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
3200,40
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 20 Οκτώβριος, 2020 - 14:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία