8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELECOS-8)

150+ χρόνια Οικολογίας: δομές, δεσμοί, δυναμικές και στρατηγικές επιβίωσης

20-23 Οκτωβρίου 2016, Κτήριο ΚΕ.Δ.Ε.Α.  ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Έχουν περάσει 150 χρόνια από τότε που πρωτακούστηκε ο όρος Οικολογία και το γιορτάζουμε. Αυτό το συνέδριο που οργανώνει η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία είναι υπό την αιγίδα του Τμήματος Βιολογίας και της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Μακεδονίας-Θράκης και εντάσσεται στις εκδηλώσεις των 90 χρόνων του ΑΠΘ.

Σε αυτό, φέρνουμε κοντά όλους τους φορείς της χώρας που διεξάγουν σήμερα οικολογική έρευνα: ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Πέραν των κλασικών, θα υπάρξουν και ειδικές συνεδρίες που θα εστιάσουν σε μεγάλα και επίκαιρα θέματα στο πεδίο διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, όπως και ειδική συνεδρία για τα συναφή με την οικολογία μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και θερινά σχολεία που διεξάγονται σήμερα στη χώρα.

Πέρα από τις συνήθεις προφορικές (12 min + 3 min για ερωτήσεις) και αναρτημένες ανακοινώσεις, εισάγουμε και μια νέα κατηγορία: την ανακοίνωση-αστραπή. Πρόκειται για σύντομη προφορική ανακοίνωση διάρκειας 6 min, χωρίς ακόλουθες ερωτήσεις. Με αυτήν, δίνουμε την ευκαιρία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων εργασιών που δεν έχουν φθάσει ακόμη σε στάδιο ωριμότητας και βοηθάμε ‘αρχάριους’ ερευνητές να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.

Για να μπορέσουν να συμμετάσχουν όλοι όσοι το επιθυμούν, κάτω από τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, κρατήσαμε το κόστος εγγραφής σε πολύ χαμηλά επίπεδα και κυρίως αυτό για τους φοιτητές. Δίνουμε ακόμα τη δυνατότητα παρακολούθησης μιας μόνον συνεδριακής ημέρας, με ειδικό (ή καθόλου για φοιτητές) κόστος, για την περίπτωση που κάποιοι έχουν πολύ ειδικά ενδιαφέροντα. Στους συμμετέχοντες (πλην αυτών της μιας ημέρας) θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Το πλήρες πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στο τέλος Αυγούστου-αρχές Σεπτεμβρίου. Στη φάση αυτή, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις κεντρικές ομιλίες και τους  προσκεκλημένους ομιλητές, πολύ υψηλού διεθνούς κύρους, όπως και για τις ειδικές συνεδρίες.

Σημαντικές ημερομηνίες: μέχρι 5 Ιουλίου, εγγραφή με χαμηλό κόστος, μέχρι 10 Αυγούστου, κατάθεση περιλήψεων.

Όλες τις πληροφορίες για το Συνέδριο θα τις βρείτε εδώ: http://helecos-8.web.auth.gr.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: helecos4@gmail.com

 

Για την Oργανωτική Eπιτροπή

Δέσποινα Βώκου
πρόεδρος HELECOS-8 

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 20 Οκτώβριος, 2016 (All day) έως Κυριακή, 23 Οκτώβριος, 2016 (All day)
Χώρος: 
ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Ελληνική Οικολογική Εταιρεία