Ημερίδα με τίτλο: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

post image
Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. διοργανώνει ημερίδα με τίτλο:
''Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη''
σε συνεργασία με την «Πρωτοβουλία για Παιδεία και Ανάπτυξη» που έχει ως στόχο τη συνέχιση του συντονισμένου διαλόγου μεταξύ ακαδημαϊκών, επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων, αλλά και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών προς διερεύνηση των τρόπων διασύνδεσης της επιτυχούς και αποδοτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας μας.
 

 

 
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 996139
Φαξ: 
2310 996012
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: 
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Σάββατο, 10 Δεκέμβριος, 2016 (All day)
Χώρος: 
Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ - Αμφιθέατρο "Π. Παναγιωτόπουλος"
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
«Πρωτοβουλία για Παιδεία και Ανάπτυξη» (ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α., http://prwpaideia.eu)