Ελευθερία και Πολιτική

Εργαστήριο φιλοσοφικής έρευνας πάνω στο φαντασιακό, Τομέας Φιλοσοφίας. 

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή, 1 Φεβρουάριος, 2019 - 10:00 έως Σάββατο, 2 Φεβρουάριος, 2019 - 22:00

Χώρος: 

Κτίριο ΚΕΔΕΑ αμφιθέατρο ΙΙΙ (υπόγειο)
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Υποβλήθηκε στις 28/01/2019 @ 10:43