Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Φιλοσοφική Σχολή

Κωνσταντίνος Τσιούμης

Σάββας Παπαδόπουλος

+30 2310995206, 995203, 995220, 991608

info@edlit.auth.gr

 • Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής απαρτίζεται από δύο τομείς: τον Τομέα Φιλοσοφίας και τον Τομέα Παιδαγωγικής. Προσφέρει:

  • πτυχίο Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (με κατεύθυνση Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής), καθώς και 2 μεταπτυχιακά προγράμματα:
  • στη Φιλοσοφία
  • στην Παιδαγωγική

  Οι απόφοιτοι του Τμήματος υπάγονται στον κλάδο Π.Ε. 02, Φιλολόγων και μπορούν να εργαστούν ως φιλόλογοι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επιπρόσθετα διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.
  Στο Τμήμα προσφέρονται 2 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών: ένα από τον Τομέα Φιλοσοφίας και ένα από τον Τομέα Παιδαγωγικής.
  Πρόκειται για εξειδικευμένα προγράμματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων της Παιδαγωγικής και Φιλοσοφικής Επιστήμης.

  • Γραμματέας: Σάββας Παπαδόπουλος

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310995206, 995203, 995220, 991608

   Email: info@edlit.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

  • Κυριακή Λεοντιάδου

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Σάββας Παπαδόπουλος
  • Αιμιλία Τριανταφύλλου
  • Μαρία Δημητριάδου
  • Κλεονίκη Γεωργακοπούλου
  • Ευαγγελία Πειραζερίδου
  • Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής
  • Εργαστήριο Μικροδιδασκαλίας
  • Εργαστήριο Φιλοσοφικής έρευνας πάνω στο φαντασιακό
  • Εργαστήριο Φιλοσοφίας και κοινωνικών επιστημών
  • Εργαστήριο Φιλοσοφίας: Κείμενα και Ερμηνείες (ΕΦΚΕ)
  • Εργαστήριο Φιλοσοφίας των Κοινωνικών Επιστημών
 • Η βιβλιοθήκη έχει στη συλλογή της 21.000 τόμους βιβλίων από τους οποίους οι 18.000 περίπου είναι βιβλία (στην ελληνική, αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα), ενώ τα υπόλοιπα είναι τίτλοι περιοδικών, ελληνικών και ξένων, καθώς και εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, διατριβές, διπλωματικές εργασίες, εκπαιδευτική νομοθεσία και πληροφοριακό υλικό. Το υλικό της συλλογής κατατάσσεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες: Ιστορία της Αγωγής, Ιστορία της Εκπαίδευσης, Γενική και Ειδική Παιδαγωγική, Γενική και Ειδική Διδακτική, Κοινωνιολογία της Τάξης και του Σχολείου, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Τεχνολογία της εκπαίδευσης και Ειδική Αγωγή.

  Η βιβλιοθήκη είναι μηχανογραφημένη και διαθέτει τέσσερις Η/Υ για αναζήτηση βιβλιογραφίας. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη που ανήκουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Α.Π.Θ. καθώς και εξωτερικοί χρήστες αφού πληρώσουν συνδρομή για έκδοση κάρτας (για πληροφορίες έκδοσης κάρτας και δανεισμού επισκεφτείτε τη σελίδα http://www.lib.auth.gr)

  Μπορείτε να ενημερώνεστε για το ωράριο της βιβλιοθήκης από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής www.edlit.auth.gr

  Υπεύθυνος:
  Χοντολίδου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)

  Διοικητικό προσωπικό:
  Μαρία Δημητριάδου

  Τηλέφωνο: +30 2310 997348
  Email: libed@edlit.auth.gr

  Διεύθυνση:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Βιβλιοθήκη Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
  Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
  Αίθουσα 207-2ος όροφος
  Πανεπιστημιούπολη
  54124, Θεσσαλονίκη

 • Η νησίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής βρίσκεται στην αίθουσα 04 στο υπόγειο του παλαιού κτηρίου της Φιλοσοφικής σχολής. Η αίθουσα διαθέτει 12 υπολογιστές που είναι προσβάσιμοι από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος κατά τη διάρκεια των δηλώσεων, τη διεξαγωγή των μαθημάτων που απαιτούν υπολογιστή και τις συνεδρίες της πρακτικής άσκησης.

  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν ελεύθερη πρόσβαση στη νησίδα όλες τις μέρες και ώρες κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο κ. Σαπουνίδη Θεοδόσιο.

  Υπεύθυνος/η:
  Θεοδόσιος Σαπουνίδης, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

  Διεύθυνση:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Φιλοσοφική Σχολή
  Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
  Νησίδα Η/Υ
  Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής Αίθουσα 04 – Υπόγειο
  Πανεπιστημιούπολη
  54124 Θεσσαλονίκη

  Τηλέφωνο: +30 2310 997412
  Email: teo@edlit.auth.gr

 • Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2880/5-2-2014  ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής  της Φιλοσοφικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

  Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2920/22-12-2015
  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2920/22-12-2015, ενέκρινε το επικαιροποιημένο μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής για το γνωστικό αντικείμενο:

  “Νεοελληνική Σκέψη:Φιλολογικές και Φιλοσοφικές διαστάσεις”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (29-10-2017), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

  Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016
  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τo γνωστικό αντικείμενο:”Αρχαία και Μεσαιωνική Φιλοσοφία”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (12-2-2018), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

  Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2947/19-9-2017
  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2947/19-9-2017, ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τo γνωστικό αντικείμενο:”Μειονότητες: Ιστορία και Εκπαίδευση”

Μετάβαση στο περιεχόμενο