10ο Ελληνογερμανικό Συμπόσιο Ποινικού Δικαίου με θέμα "Λόγοι και όρια αναγκαίων περιορισμών του ποινικού δικαίου"

Ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Φραγκφούρτης και το Κέντρο Αριστείας "Normative Orders" του ίδιου Πανεπιστημίου διοργανώνουν το 10ο Ελληνογερμανικό Συμπόσιο Ποινικού Δικαίου, με θέμα "Λόγοι και όρια αναγκαίων περιορισμών του ποινικού δικαίου". Το συνέδριο θα λάβει χώρα στις 18-19.10, στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών και θα υπάρχει μετάφραση των εργασιών του.

Συνημμένο θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εργασιών του

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο, παρακαλούμε να αποστείλετε μέηλ με τα στοιχεία σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση esamarid@law.auth.gr σημειώνοντας "Δήλωση για το ελληνογερμανικό συνέδριο ποινικού δικαίου" καθώς και τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και ιδιότητα) για την έκδοση των βεβαιώσεων συμμετοχής.

 

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής

 

Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι

Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου

Νομική Σχολή

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσ/νίκη

 

Τηλ: 2310 996497

Φαξ:2310 996494

 

Prof. Dr. jur. M. Kaiafa-Gbandi

Aristotle University Thessaloniki

Law Faculty

Department for Criminal Law and

Criminology

Panepistimioupoli

54124 Thessaloniki

Greece

Tel: +30 2310 996497

Fax: +30 2310 996494

Πληροφορίες-επικοινωνία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 18 Οκτώβριος, 2019 - 17:30 έως Σάββατο, 19 Οκτώβριος, 2019 - 14:15
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: