Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών

Τμήμα Νομικής, Νομική Σχολή

Αθανάσιος Ζαχαριάδης

+30 2310996489

esamarid@law.auth.gr

  • Ο Τομέας έχει ως αντικείμενο την έρευνα και τη διδασκαλία θεμάτων που ανήκουν στο χώρο του Ουσιαστικού και του Δικονομικού Ποινικού Δικαίου, καθώς και της επιστήμης της Εγκληματολογίας. Στόχος του Τομέα είναι να δώσει στο φοιτητή την ευκαιρία να γνωρίσει το Ποινικό Δίκαιο εν γένει και να εμβαθύνει σ’ αυτό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο