Διεθνές Συνέδριο/Ημερίδα του έργου "Via Carpatia" από την Σχολή Ο.Π.Ε.

Η Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. και ειδικότερο το διεπιστημονικό εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών μελετών σας προσκαλούν σε Διεθνές Συνέδριο/Ημερίδα του έργου/project "Via Carpatia"

Δείτε το πρόγραμμα και την πρόσκληση στην εκδήλωση

Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310996530
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Προϊσταμένη Γραμματείας Κοσμητείας
Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
MBA Executive, Kingston Univ. U.K.
MA'S in Science, I H U Greece

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 12 Δεκέμβριος, 2019 - 18:00 έως 21:00
Χώρος: 
Κτίριο Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ) Α.Π.Θ. (κόκκινο κτίριο)
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Διεπιστημονικό εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών