Σχολή Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών

Νικόλαος Βαρσακέλης, Καθηγητής (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

Γεωργία Κότσια

+30 2310996483, 996530, 996524

info@ses.auth.gr

 • Μεταξύ των πρώτων ακαδημαϊκών μονάδων που συγκρότησαν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  το 1925, στο πλαίσιο της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών περιλαμβανόταν το Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, του οποίου η  λειτουργία χρονολογείται από το ακαδημαϊκό έτος 1928-29 και φτάνει έως το 1971. Με την τότε αναδιοργάνωση των σπουδών, η Πολιτική Επιστήμη συμπεριελήφθη στα επιστημονικά πεδία του Τμήματος Νομικής, ενώ  οι Οικονομικές Επιστήμες οργανώθηκαν στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

  Το 1999 ιδρύθηκε το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, το τρίτο τμήμα στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, η οποία, στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης του 2013, μετεξελίχθηκε στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών επιστημών (ΟΠΕ) συγκροτούμενη από τα  τμήματα  Οικονομικών Επιστημών,  Πολιτικών Επιστημών  και  Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.  

  Η Σχολή ΟΠΕ θεραπεύει επιστημονικά πεδία που άπτονται των τριών βασικών διακυβευμάτων του μέλλοντος, τοπικά και περιφερειακά, ευρωπαϊκά και παγκοσμίως:

  1. Αυτό της παραγωγής, διευρυνόμενη στη διάσταση της ποιοτικής εξειδίκευσης και διαφοροποίησης, παρά σε αυτήν της κλίμακας, διασφαλίζοντας την κοινωνική και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
  2. Το διακύβευμα της πληροφορίας, που οφείλει να καταστεί προσβάσιμη και χρήσιμη, όχι χειραγωγήσιμη και φλύαρη.
  3. Το διακύβευμα εν τέλει της νομιμοποίησης της εξουσίας, που δεν μπορεί να είναι παρά μόνο δημοκρατική, σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα του κοινωνικοοικονομικού γίγνεσθαι, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες.

  Και τα τρία υπηρετούνται στο πλαίσιο του κάθε ενός από τα Τμήματα της Σχολής μας, τα διαπερνούν οριζόντια, διαμορφώνοντας όχι απλώς τη δυνατότητα, αλλά την ανάγκη της δημιουργικής συνολοκλήρωσής τους, διατηρώντας προφανώς την απαιτούμενη επιστημονική αυτοτέλεια που προτάσσει ο σύγχρονος βαθμός διεύρυνσης της κοινωνικής γνώσης.

  Σας καλωσορίζουμε και σας προσκαλούμε στην ιστοσελίδα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – http://www.eps.auth.gr– όπου προσφέρουμε χρήσιμες, ειδικές πληροφορίες για την  ταυτότητα της Σχολής ΟΠΕ, τα προγράμματα σπουδών, το ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο των μελών της, τις  δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν τα τμήματα που την αποτελούν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο