Διά Βίου Μάθηση και Αγορά Εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Ο ρόλος των Πανεπιστημίων: Νέα δεδομένα-Νέες προοπτικές

Τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνδιοργανώνουν ημερίδα με τίτλο “Διά Βίου Μάθηση και Αγορά Εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Ο ρόλος των Πανεπιστημίων: Νέα δεδομένα-Νέες προοπτικές“.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαΐου 2022, στο ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ, Αμφιθέατρο ΙΙΙ και ώρες 18:00-20:30.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τον σύνδεσμο https://www.auth.gr/video/video-dia-vioy-mathisi-kai-agora-ergasias-st/

Η νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας με δεδομένες τις αλματώδεις αλλαγές που έχουν επιφέρει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, η πανδημία αλλά και η πρόσφατη ενεργειακή κρίση, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού εταιρειών και φορέων. Ποιες είναι οι δεξιότητες που θα πρέπει να αποκτήσει το ανθρώπινο δυναμικό εταιρειών και φορέων για να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα; Ποιος ο ρόλος των Πανεπιστημίων, ως φορέων Διά Βίου Μάθησης, στην καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων;

Τα Πανεπιστήμια, μέσω των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ), διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις νέες εργασιακές απαιτήσεις και ανάγκες. Αξιοποιώντας αφενός το έμπειρο και εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό τους και αφετέρου τα δεδομένα των παραγωγικών φορέων, καλούνται να μετουσιώσουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουν από το σύνολο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής τους δραστηριότητας, σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης που θα οδηγήσουν στην προαγωγή της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Τα δεδομένα της πρόσφατης έρευνας  που διεξήγαγε  ο Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την κατάσταση της απασχόλησης και τον εντοπισμό αναγκών επιμόρφωσης στην Κεντρική Μακεδονία, το ερευνητικό έργο που εκπονεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) και οι αναδυόμενες τάσεις στην αγορά εργασίας σύμφωνα με τους βιομηχανικούς φορείς,   διαμορφώνουν έναν νέο χάρτη που αποτυπώνει επακριβώς τα θεματικά πεδία επιμόρφωσης που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) και στη συνεχόμενη ανανέωση της γνώσης (reskilling) του ανθρώπινου δυναμικού εταιρειών και φορέων».

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο