ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Δείτε την προκήρυξη διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εξωτερικών
μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4957/2022.

Μετάβαση στο περιεχόμενο