Εκδήλωση με τίτλο “Spotlight on Higher Education Teaching Performance” του έργου PROFFORMANCE – Assessment Tool and Incentive Systems for Developing Higher Education Teachers’ Performance.

Μετάβαση στο περιεχόμενο