Διάλεξη του Καθηγητή Πέτρου Μαραγκού

Ο Καθηγητής Πέτρος Μαραγκός της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (IEEE Fellow, EURASIP Fellow, Διακεκριμένος Ομιλητής της Εταιρείας Επεξεργασίας Σημάτων του IEEE για τα έτη 2017-2018) θα δώσει διάλεξει με θέμα

"Graph-theoretic Approaches to Segmentation based on Active Contours and Randow Walk Schemes on Arbitrary Graphs"

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής

www.csd.auth.gr/el/news/announcements/item/1427-lecture-profmaragos

Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 31 Μάιος, 2018 - 14:00 έως 16:00
Χώρος: 
στο Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,Λεωφόρο 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη
Οργάνωση εκδήλωσης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: