3ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το Ολοκαύτωμα

Ο τομέας Παιδαγωγικής του ΑΠΘ και η Ισραηλητική Κοινότητα Θεσσαλονίκης οργανώνουν το 3ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το Ολοκαύτωμα

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΙς ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ

Με την ευγενική χορηγία

του Γενικού Προξενείου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη

και του Αμερικανικού Προξενείου

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 29 Μάρτιος, 2019 (All day) έως Κυριακή, 31 Μάρτιος, 2019 (All day)
Χώρος: 
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) ΑΠΘ, Αμφιθέατρο 1