Λειτουργία της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων Εισδοχής για τις Φοιτητικές Εστίες ΑΠΘ (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024)

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εισδοχής ακαδημαϊκού έτους (2023-2024) στις Φοιτητικές Εστίες ΑΠΘ είναι από Δευτέρα 21/08/2023 έως και Παρασκευή 15/09/2023, ώρα 23:59 (όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ανακοίνωση).

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα σταματήσει να λειτουργεί με την λήξη της προθεσμίας αυτής, και θα παραμείνει κλειστή έως ότου ολοκληρωθεί η συνεδρίαση της Επιτροπής Εστιών και ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της σειράς κατάταξης των υποψηφίων οικοτρόφων. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα παύσης της λειτουργίας της (περίπου 10 ημέρες) ΔΕΝ θα είναι δυνατόν να γίνουν νέες αιτήσεις. Κατόπιν θα επαναλειτουργήσει κανονικά.

Αναφορικά με αυτές τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, διευκρινίζονται τα εξής:

  • Όσες αιτήσεις αφορούν υποψηφίους ειδικών κατηγοριών (από μετεγγραφή, με εισαγωγή μέσω ειδικών εξετάσεων κλπ.) οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν ήταν δυνατόν να τηρήσουν την προθεσμία υποβολής, θεωρούνται ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ.
  • Όσες αιτήσεις αφορούν υποψηφίους που ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ σε κάποια ειδική κατηγορία (και συνεπώς είχαν την δυνατότητα να υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση), παραλαμβάνονται κανονικά, πλην όμως χαρακτηρίζονται ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ, και πρόκειται να εξεταστούν και να ενσωματωθούν στην λίστα κατάταξης, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής για όλες τις εμπρόθεσμες.
Μετάβαση στο περιεχόμενο