Ψήφισμα της Συγκλήτου του ΑΠΘ

Η Σύγκλητος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνεδρίασε σήμερα, Κυριακή 20 Μαρτίου 2022, με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ηθική αποκατάσταση απολυθέντων αντιστασιακών καθηγητών της περιόδου της Κατοχής 1941 – 1944», και αποφάσισε ομόφωνα, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη, καθηγητή Νίκου Παπαϊωάννου, να αποκαταστήσει ηθικά και να αποδώσει την οφειλόμενη τιμή στη μνήμη των εξής πρώην καθηγητών του Πανεπιστημίου: α) Αντώνιου Σιγάλα, Χαράλαμπου Θεοδωρίδη και Γιάννη Ιμβριώτη της Φιλοσοφικής Σχολής, β) Δημήτριου Καββάδα και Κωνσταντίνου Τζώνη της πρώην Φυσικομαθηματικής, γ) Γεώργιου Τενεκίδη της Νομικής και δ) Νικόλαου Ρουσσόπουλου της Γεωπονοδασολογικής.

Η Σύγκλητος αναγνωρίζει ότι οι παραπάνω καθηγητές επέδειξαν κατά τη διάρκεια της ναζιστικής Κατοχής (1941 – 1944) υψηλό φρόνημα, συμμετέχοντας ενεργά στην Εθνική Αντίσταση, τιμώντας το Πανεπιστήμιο και το λειτούργημά τους ως πνευματικών ανθρώπων και δίνοντας με τους αγώνες και το ήθος τους φωτεινό παράδειγμα στους φοιτητές και τις φοιτήτριές τους αλλά και στην τότε χειμαζόμενη κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Η Σύγκλητος θεωρεί ότι η απόλυσή τους το 1946 με βάση τα έκτακτα νομοθετικά μέτρα που πάρθηκαν μέσα στη δίνη της εμφύλιας σύγκρουσης οφειλόταν στα οξυμένα πάθη της εποχής και εκτιμά ότι οι μετέπειτα ατομικές ή συλλογικές προσπάθειες των απολυθέντων για την αποκατάστασή τους απέβησαν άκαρπες όχι μόνο με ευθύνη της Πολιτείας αλλά και λόγω της άρνησης των θεσμικών οργάνων του Πανεπιστημίου να επανεξεταστεί με νηφαλιότητα το ζήτημα της απομάκρυνσής τους.  

Βασικά κριτήρια για το παρόν ψήφισμα αποτέλεσαν το αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό έργο των απολυθέντων, το υψηλό ήθος τους, η κοινωνική προσφορά τους και οι νομοθετικές πράξεις της Πολιτείας μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας (κατάργηση το 1975 των συντακτικών πράξεων και των ψηφισμάτων της περιόδου του Εμφυλίου, αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης το 1982, διοικητική αποκατάσταση και συνταξιοδότηση το 1985 των απολυθέντων αντιστασιακών, άρση των συνεπειών του Εμφυλίου το 1989).

Τέλος, με το παρόν ψήφισμα η Σύγκλητος αποφασίζει να τοποθετηθεί μνημονική επιγραφή με τα ονόματα των επτά αντιστασιακών καθηγητών σε κατάλληλο χώρο εντός του Ιδρύματος.   

Μετάβαση στο περιεχόμενο