«Συμμαχία EPICUR: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για παρακολούθηση μαθημάτων στο πλαίσιο θερινού σχολείου του ακαδημαϊκού έτους 2022-23»

Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές,

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΑΠΘ στη Συμμαχία για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EPICUR, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη των αιτήσεων για τα μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο θερινού σχολείου του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 και τα οποία απευθύνονται στους φοιτητές των εννιά πανεπιστημίων της Συμμαχίας EPICUR.

Οι φοιτητές του ΑΠΘ έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μαθήματα που προσφέρονται από όλα τα Πανεπιστήμια της Συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένου του ΑΠΘ.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων γίνεται μέσα από το καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε από το ΑΠΘ σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καρλσρούης, στο πλαίσιο του EPICUR. Η διαδικασία γίνεται με χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  EPICUR Virtual Campus Learning Platform . Αιτήσεις υποβάλλονται ως τις 2 Απριλίου 2023. Επισημαίνεται ότι όλα τα απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα.

Τα μαθήματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και θα πραγματοποιηθούν μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου 2023, είτε ως κύκλοι μαθημάτων (μαθήματα πλήρους παρακολούθησης διάρκειας μίας, δύο ή τριών εβδομάδων) είτε ως κανονικά μαθήματα (μαθήματα που διαρκούν αρκετές εβδομάδες) και θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης, εξ αποστάσεως ή σε υβριδική μορφή.

Αναλυτικά, οι κατάλογοι των προσφερόμενων μαθημάτων βρίσκονται αναρτημένοι στην ίδια ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Τα μαθήματα που προσφέρονται στο πλαίσιο του EPICUR διαθέτουν συγκεκριμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS). Το αν το μάθημα που θα παρακολουθήσετε και θα ολοκληρώσετε επιτυχώς, αναγνωριστεί ή όχι (με τον ίδιο ή διαφορετικό αριθμό ECTS) και μπει στο Παράρτημα Διπλώματος κτλ., εξαρτάται από την απόφαση του Τμήματός σας. Για τον λόγο αυτό, συστήνεται, πριν την υποβολή αίτησης, να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο Συντονιστή EPICUR που έχει οριστεί για κάθε Τμήμα του ΑΠΘ, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα αναγνώρισης. Τα στοιχεία των Συντονιστών EPICUR για κάθε Τμήμα του ΑΠΘ μπορείτε να τα αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/drive/folders/1rjtBa2puXbWQsI9NucpFPVZKimcu9xSa?usp=share_link

Για οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις, σχετικές με τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε κάθε μάθημα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται στη δημοσιευμένη Πρόσκληση.

Με εκτίμηση,

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Μετάβαση στο περιεχόμενο