ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών για τις ανάγκες της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.  

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε €57.699,19 (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.) €70.970,00 με Φ.Π.Α. 23%.

Αναλυτικές πληροφορίες για το διαγωνισμό δίνονται στα συνημμένα αρχεία.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

359/2016

Προϋπολογισμός: 

70 970€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 9 Μάιος, 2016 - 15:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 13 Μάιος, 2016 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 04/04/2016 @ 15:53