ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Περιγραφή: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια 34 Βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων και 133 τίτλων ηλεκτρονικών περιοδικών, για το έτος 2016, για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των περιφερειακών βιβλιοθηκών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε € 365.853,66 (χωρίς την αξία του Φ.Π.Α.)

Αναλυτικές πληροφορίες για το διαγωνισμό δίνονται στα συνημμένα αρχεία.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

358/2016

Προϋπολογισμός: 

365 853€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 23 Μάιος, 2016 - 15:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 27 Μάιος, 2016 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

+30 2310 996871

F: 

+30 2310 996907
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 07/04/2016 @ 11:42