ΒΛΑΧΟΦΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ | Ιστορική πορεία και μελλοντικές προκλήσεις. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο | Θεσσαλονίκη, 10-11 Δεκεμβρίου 2022

ΒΛΑΧΟΦΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Ιστορική πορεία και μελλοντικές προκλήσεις
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο
Θεσσαλονίκη,  10-11  Δεκεμβρίου  2022 
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ, Αμφιθέατρο Ι
3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη

Συνδιοργάνωση: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΒΛΑΧΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

VLACH-SPEAKING HELLENISM Historical process and future challenges
International Scientific Conference
Thessaloniki, 10-11 December 2022
Aristotle University Research Dissemination Center

Co-organization: PΑΝΗΕLLENIC FEDERATION OF CULTURAL ASSOCIATIONS OF VLACHS
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

Μετάβαση στο περιεχόμενο