Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια νέων εκδόσεων λογισμικού και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της πλατφόρμας IP τηλεφωνίας του ΑΠΘ. Οι συνολικές απαιτήσεις της πρόσκλησης παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

10 000ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τρίτη, 16 Μάιος, 2017 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία

Τ: 

2310998479

E: 

Υποβλήθηκε στις 03/05/2017 @ 15:04