Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή" υπόγειο
Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης
54124.

Τ: 

2310996924

F: 

2310996810

Προσωπικό: 

Ηρακλής Κίτσου