Γραφείο Εποπτείας των Εργολαβιών Καθαριότητας, Φύλαξης και Συντήρησης του Πανεπιστημίου

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή" υπόγειο
Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης
54124.

Τηλέφωνο: 
2310996924
Φαξ: 
2310996810
Προσωπικό: 
Ηρακλής Κίτσου