Τμήμα Φυσικής

Πρόεδρος: 
Δημήτριος Μελάς
Γραμματέας: 
Λευκοθέα Βίγλη-Παπαδάκη
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Φυσικής
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 998120
Email: 

Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, λειτούργησε για πρώτη φορά το 1928 και είναι σήμερα ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα τμήματα, τόσο σε προσωπικό και φοιτητές, όσο και σε επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες και διακρίσεις, στις οποίες κατέχει την πρώτη θέση στο Πανεπιστήμιό μας.
Η Φυσική καλύπτει πληθώρα επιστημονικών πεδίων και αντικειμένων, στα οποία η έρευνα έχει προχωρήσει πολύ και έχει δώσει σημαντικά αποτελέσματα και εφαρμογές τις οποίες απολαμβάνουμε και στην καθημερινή μας ζωή. Η πλήρης και σε βάθος εκπαίδευση και εξειδίκευση σε τόσο μεγάλο εύρος πεδίων δεν είναι, βέβαια, δυνατή. Από την άλλη μεριά, όμως, αυξάνουν οι απαιτήσεις της κοινωνίας και της οικονομίας για πληρέστερες και συγκεκριμένες γνώσεις σε επιμέρους τομείς της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, οι οποίες θα μας βελτιώνουν σαν άτομα, θα δίνουν απαντή σεις στα ερωτήματά μας και θα βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας. 
Το Τμήμα Φυσικής, προκειμένου να παραμείνει πρωτοπόρο στην επιστήμη και την έρευνα, να ανανεώνει το επίπεδο των σπουδών και να προετοιμάζει καλύτερα τους αποφοίτους του, τόσο για τη συνέχιση των σπουδών τους, όσο και για την ταχύτερη επιστημονική και επαγγελματική αποκατάσταση τους: α) συζητά διεξοδικά τρόπους για την βελτίωση του Προγράμματος Σπουδών, των Εργαστηριακών και Ερευνητικών υποδομών, ώστε αυτά να προσαρμόζονται στις παραπάνω απαιτήσεις και β) αναπτύσσει και υποβάλλει προτάσεις και πρωτόκολλα συνεργασίας με εθνικούς και διεθνείς φορείς και ιδρύματα.