Βιβλιοθήκη Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

 

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο Κτίριο Βιβλιοθήκης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ. Διοικητικά υπάγεται στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής, και οργανωτικά, εντάσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Α.Π.Θ. http://www.lib.auth.gr 
  Στόχος της βιβλιοθήκης είναι κυρίως η κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος. Επίσης, προσφέρει τις υπηρεσίες της προς το ευρύτερο ερευνητικό κοινό, στα πλαίσια της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ., σε συνεργασία με την θεματική βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής και με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.
   Στον χώρο της βιβλιοθήκης, για την εξυπηρέτηση των χρηστών, υπάρχει δυνατότητα  δωρεάν ασύρματης δικτύωσης, νησίδα με 3  Η/Υ για βιβλιογραφική αναζήτηση, και φωτοτυπικό μηχάνημα.
   Η ανάπτυξη της συλλογής της βιβλιοθήκης ξεκίνησε με την δημιουργία του Τμήματος το 2004-2005, ενώ η βιβλιοθήκη άρχισε να λειτουργεί από το 2009.
  Τα βιβλία είναι ταξιθετημένα σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LC) και είναι περασμένα στον OPAC της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Α.Π.Θ. http://search.lib.auth.gr/Search/Results?lookfor=&type=AllFields&filter[]=building%3A%22b061%22&limit=20&sort=relevance .
  Τα περιοδικά βρίσκονται αλφαβητικά με τον τίτλο, ενώ η χαρτοθήκη και η συλλογή με τις ερευνητικές και διπλωματικές εργασίες των φοιτητών έχουν δική τους ταξιθέτηση.
  Η συλλογή είναι δανειστική, εκτός του πληροφοριακού υλικού (όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, περιοδικά, χάρτες), και των  ερευνητικών και διπλωματικών εργασιών του Τμήματος, που είναι ανηρτημένες στο ΙΚΕΕ  http://ikee.lib.auth.gr/search?ln=el&cc=Graduate+Theses&sc=1&p=%CE%A7%CE...

Η πρόσβαση στη συλλογή της βιβλιοθήκης είναι ανοικτή προς όλους,  αλλά δανεισμός γίνεται προς τα εγγεγραμμένα μέλη.    
  Για τον δανεισμό,  απαιτείται εγγραφή στην βιβλιοθήκη του Τμήματος με την επίδειξη της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, που ισχύει σαν κάρτα βιβλιοθήκης για όλες τις βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ.

  Η βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά:

Αναγνωστήριο:  Δευτέρα – Παρασκευή 9πμ - 3 μμ.

Δανεισμός – Πληροφόρηση: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 9.30πμ-3μμ, και Τρίτη, Πέμπτη 11.30πμ-3μμ.

Επικοινωνία:

 τηλέφ. 2310991453

e-mail: lib@plandevel.auth.gr

υπεύθυνος βιβλιοθηκονόμος : Στυλιανός Γιαρένης

Χρήσιμες συνδέσεις :

Εύδοξος (ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων)
Συλλογικός κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (OPAC HealLink)
Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών ελληνικών επιστημονικών βιβλιοθηκών (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
βιβλιοnet (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου : the greek books in print)
Google books
ΑΡΤΕΜΙΣ Διαπανεπιστημιακό σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης για την ηλεκτρονική τεκμηρίωση της σύγχρονης ελληνικής γκρίζας βιβλιογραφίας (Ε.Μ.Π.)
Ανοικτή Πρόσβαση openaccess.gr (ΕΚΤ)
@ρχειομνήμων  (Γενικά Αρχεία του Κράτους)
Openarchives.gr (Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών)
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Τηλέφωνο: 
+30 2310 991453
Email: 
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

Κτίριο Βιβλιοθήκης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών