Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πολυπληθής αντιπροσωπεία αμερικανικών Πανεπιστημίων

Ορόσημο στην εξωστρεφή πορεία που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συνιστά η επίσκεψη αντιπροσώπων από 23 Πανεπιστήμια των ΗΠΑ η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022.

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, υποδέχθηκε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ινστιτούτου Διεθνούς Εκπαίδευσης (Institute of International Education -IIE) των ΗΠΑ, Allan E. Goodman, και την πολυπληθή αντιπροσωπεία στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ. Στη συνάντηση που ακολούθησε, ο κ. Παπαϊωάννου παρουσίασε τις δομές, τους τομείς δραστηριότητας και τα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται στο ΑΠΘ, καθώς και τον αντίκτυπό τους στην ανάπτυξη της πόλης.

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επίσκεψη συναδέλφων από τις ΗΠΑ με στόχο την ενίσχυση και επέκταση των συνεργασιών που έχουμε ήδη με αμερικανικά Πανεπιστήμια, καθώς και την ανάπτυξη νέων. Το Αριστοτέλειο, το Πανεπιστήμιο της εξωστρέφειας και της αριστείας, συμπράττει με ακαδημαϊκά ιδρύματα από όλο τον κόσμο, προσφέροντας διευρυμένες προοπτικές στα μέλη της Πανεπιστημιακής του Κοινότητας. Με τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των αμερικανικών Πανεπιστημίων επιχειρείται ακόμη μεγαλύτερο “άνοιγμα” του Πανεπιστημίου μας στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα, που ενισχύει την κινητικότητα των φοιτητριών/φοιτητών μας, τη διεθνή αναγνώριση της ποιότητας των σπουδών του ΑΠΘ, της έρευνας που παράγεται στους κόλπους του και του κύρους του ανθρώπινου δυναμικού του», επισημαίνει ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου.

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΑΠΘ, Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσίασε τις διεθνείς συνεργασίες του Αριστοτελείου, ειδικά αυτές που υφίστανται με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, ενώ έδωσε έμφαση στη συμμετοχή του ΑΠΘ στη συμμαχία για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο «EPICUR».

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των αμερικανικών Πανεπιστημίων παρουσίασαν συνοπτικά κάθε Πανεπιστήμιο και τους τομείς ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη συνεργασιών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΑΠΘ, Καθηγητής Χαράλαμπος Φείδας, και οι Κοσμητόρισσες και οι Κοσμήτορες του Αριστοτελείου.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε αντιπροσωπεία από τα εξής Πανεπιστήμια:

1. California Polytechnic State University

2. Columbia University

3. George Mason University

4. Harvard University

5. Indiana University

6. Johns Hopkins University

7. Joliet Junior College

8. Lehigh University

9. Michigan State University

10. Ohio Northern University

11. Princeton University

12. Roger Williams University

13. Rutgers University

14. Stockton University

15. Tufts University

16. University of Cincinnati

17. University of Delaware

18. University of Illinois at Urbana-Champaign

19. University of Kentucky

20. Widener University

21. William & Mary

22. Yale University

23. York College of Pennsylvania

Η επίσκεψη των αντιπροσώπων των παραπάνω Πανεπιστημίων στο Αριστοτέλειο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του International Academic Partnership Program/IAPP-Greece, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ενίσχυση των ακαδημαϊκών σχέσεων των δύο χωρών.

(στο κέντρο) ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, (αριστερά) ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΑΠΘ, Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος, και (δεξιά) ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ινστιτούτου Διεθνούς Εκπαίδευσης των ΗΠΑ, Allan E. Goodman.
(στο κέντρο) ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, (αριστερά) με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ινστιτούτου Διεθνούς Εκπαίδευσης των ΗΠΑ, Allan E. Goodman, Κοσμητόρισσες και Κοσμήτορες του ΑΠΘ και τα μέλη της αντιπροσωπεία των αμερικανικών Πανεπιστημίων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο