Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Σχολή Καλών Τεχνών

Παρθένα Εφραιμίδου

+30 2310 991801, 991831, 991817

info@mus.auth.gr

 • Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές καθημερινά κατά τις ώρες 12:00-13:00.

  Τα πιστοποιητικά για κάθε νόμιμη χρήση εκδίδονται αυθημερόν χωρίς αίτηση. Τα πιστοποιητικά για χρήση στο εξωτερικό εκδίδονται τρείς ημέρες μετά την αίτηση του φοιτητή.

  Πιστοποιητικά πτυχιούχων χορηγούνται ύστερα από αίτηση και καταβολή του αντίστοιχου χρηματικού παραβόλου στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραίως στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη, την ημέρα της κατάθεσης του παραβόλου στη Γραμματεία.

  Για την εξυπηρέτηση όσων αιτούνται αντιγράφων πτυχίων και πιστοποιητικών και διαμένουν ή βρίσκονται εκτός περιφέρειας Θεσσαλονίκης έχει δημιουργηθεί στην Τράπεζα Πειραιώς λογαριασμός με αριθμό: 5272-041780-361. 

  Οι αιτούντες οφείλουν να συμπληρώσουν το έντυπο κατάθεσης με τα ακριβή στοιχεία τους, δηλαδή το ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, το Τμήμα και το αντικείμενο του αιτήματος.

  Οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται για τη βαθμολογία τους ηλεκτρονικά, καθώς και να υποβάλουν αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών όλων των τύπων, μέσω της διαδικτυακής πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΑΠΘ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο