Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Σχολή Καλών Τεχνών

Ολυμπία Διαμαντοπούλου

+30 2310 991815

info@mus.auth.gr

  • Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές καθημερινά κατά τις ώρες 11:00-13:00

    Τηλεφωνική εξυπηρέτηση 11:00-13:00 στο τηλέφωνο: 2310 991815.

    Οι φοιτητές/τριες μπορούν να ενημερώνονται για τη βαθμολογία τους ηλεκτρονικά, καθώς και να υποβάλουν αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών όλων των τύπων, μέσω της διαδικτυακής πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΑΠΘ students.auth.gr

    Πιστοποιητικά πτυχιούχων χορηγούνται με αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα students.auth.gr όταν υπάρχει ενεργός ιδρυματικός λογαριασμός, είτε με καταβολή του αντίστοιχου χρηματικού παραβόλου στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραίως και αποστολή του αποδεικτικού στο e-mail της Γραμματείας info@mus.auth.gr

    Λογαριασμός ΑΠΘ στην Τράπεζα Πειραιώς: ΙΒΑΝ GR 8701722720005272041780361

Μετάβαση στο περιεχόμενο