Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας

Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή

Σωτηρία Λυκοπούλου

+30 2310996887

info@psy.auth.gr

 • Η Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας στεγάζεται στο δεύτερο όροφο του κτιρίου Διοίκησης του Α.Π.Θ. (κτίριο Κ. Καραθεοδωρή) και παραμένει ανοιχτή για την εξυπηρέτηση των φοιτητών του Τμήματος καθημερινά από τις 12.00πμ  ως τις 13:00μμ.
   Το διοικητικό προσωπικό που στελεχώνει τη Γραμματεία του Τμήματος είναι υπεύθυνο για διοικητικά και φοιτητικά θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  • Διαδικασίες που αφορούν σε εγγραφές νεοεισαχθέντων φοιτητών, μετεγγραφές φοιτητών, κατατακτήριες εξετάσεις,
  • Τήρηση μηχανογραφημένου αρχείου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, στο οποίο περιλαμβάνονται προγράμματα σπουδών, δηλώσεις μαθημάτων, βαθμολογίες, στοιχεία σχετικά με τις υποτροφίες και τη χορήγηση πτυχίων.
  • Σύνταξη ωρολογίων προγραμμάτων μαθημάτων και εξετάσεων, συντονισμός εκπαιδευτικής διαδικασίας
  • Εξυπηρέτηση αιτημάτων φοιτητών όπως η έκδοση πιστοποιητικών και η πληροφόρηση για θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο κατά τις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού, όσο και με τη δυνατότητα online υποβολής αιτημάτων ηλεκτρονικά.
  • Παρακολούθηση – υποστήριξη των φακέλων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος
  • Γραμματειακή υποστήριξη συλλογικών οργάνων του Τμήματος, καθώς και συλλογικών αποφάσεων και διαδικασιών
  • Τήρηση πρωτοκόλλου Τμήματος
  • Διεκπεραίωση εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας
  • Τήρηση Αρχείου του Τμήματος
Μετάβαση στο περιεχόμενο